Wat kun je je hond het beste laten doen als je ziet dat de pijn minder wordt na een behandeling met manuele therapie?

De veranderingen die optreden na een behandeling is een proces en kost dus wat tijd. De eerste dagen verloopt dit proces op zijn snelst. Het verschilt per dier en per probleem. Rustig en gedoseerd laten bewegen is deze eerste dagen sowieso het advies. Vermoedelijk heeft het dier zich al aangepast in de manier van bewegen of let u als baas al goed op dat het niet te gek wordt. Prima.

Maar dan komt het. De pijn begint af te nemen. Hij of zij gaat makkelijker, weer vrijer bewegen en wil dit ook weer. Wat is verstandig? Het gaat er om dat er vrij bewogen kan worden zonder veel prikkels of uitdaging. Uw hond kiest zelf, wordt bijvoorbeeld niet uitgedaagd door een andere hond om te spelen, en varieert tussen lopen en stukjes rennen. Hoe lang? Dat hangt af van het probleem dat er aan vooraf is gegaan (en waarvoor therapie is ingezet), maar het vraagt vanzelfsprekend een gedoseerde opbouw. Dat hoeft overigens in veel gevallen niet heel lang te duren.

Kortom, ga wandelen, laat hem/haar lopen, op een plek en/of tijd waar het rustig is en gooi even niet met een bal of stok. Geniet zelf en wees blij als u ziet hoe het beter gaat, maar wees niet te uitbundig tijdens het lopen (voorkom te veel aanmoediging). Eens een terugval is niet het einde van de wereld, wel een goede les om het rustiger aan te doen. En natuurlijk krijgt u in de praktijk advies op maat.